Resource id #13

İZCİ KAMP ÇEŞİTLERİ

Hafta Sonu Kampları: Genellikle iki gündüz, bir geceyi kapsayacak şekilde yapılır. Amaç, kısa zaman diliminde, teorik bilgileri pratiğe dönüştürücü uygulamalara yer vererek izcileri kampçılığa hazırlamak, kampçılığı sevdirmektir.

Yöresel Kamp: İl izci kurulunca organize edilen ve ildeki tescilli ünitelerin katıldığı genellikle 10 gün süreli tesis ve çadırda barınarak yapılan kamp türüdür.

Bölgesel Kamp: Birden fazla ilin izcilerinin katıldığı, tanışma, kaynama amaçlı kamp türüdür. Genellikle Bakanlık organize edilmekle birlikte İl izci kurullarınca da organize edilebilir. Genellikle 10 gün sürelidir.

Ulusal Kamp: Bakanlıkça organize edilir. Yıl içindeki faaliyetleri göz dolduran illere tanınan kontenjanlar kullanılır. Bakanlığa bağlı deniz, göl, dağ tesislerinde yapılır. Genellikle 10 gün sürelidir.

Hizmet Kampları: Bir tesisin, okulun vb. yerlerin onarımı amaçlanarak yapılır. Bakanlıkça organize edilir. İller boy badana, ağaç dikine, elektrik, sıhhi tesisat konularında yetenekli ergin izcilerle katılırlar. Süresi ihtiyaca göre ayarlanır.

Temalı Kamplar: Ön planda seçilen tema hakim olmasına rağmen izcilik kuralları esastır. Örneğin Eurafolk kampın olduğu gibi; bu kamplara iştirak eden her ülke kendi folklorünü tanıtmaya yönelik hazırlıklarla gelir. Ciddi bir kültür al veriş ortamı doğuran festival yaşanır.

Uluslar Arası Kamplar: Dünya Bürosunca veya Bölgesel Bürolarca organize ettiği kamplara diğer ülkelerden i4 daveti mümkündür.Bu kamplar "Jamboriette" adı ile açılır. Dünya bürosunca açılan kampların genel adı "JAMBORİE" dir. Çok geniş nüfusu barındıran bu kamplar genellikle 20.000' in üzerinde izcinin katılımı ile açılır. Dört yılda bir tekrarlanır.

KAMPIN AMACI

- Gençlerimize milli ruh ve beraberlik duygusunu, birlikte işi başarına zevkini aşılamak.

- Gençler arasında, karşılıklı sevgi, saygı, dayanışma ve güven duygusunu geliştirmek.

- Sosyal ve kültürel faaliyetlerle bilgi ve görgülerini artırmak.

- Yeni arkadaşlar edinmesine; bir arada yaşama ve çalışma alışkanlıkları kazanmasına yardımcı olmak.

- Kendisine ve topluma hizmet etme alışkanlığı kazandırmak.

- Beden eğitimi ve sportif etkinliklerle fizik güçlerini artırmak sağlıklı bir nesli yetiştirmek.

- Yorucu bir eğitim devresi geçiren çocuk ve gençlerin eğlenip dinlenerek yorgunluklarını atmalarını sağlamak.

- Bu faaliyetler ülkemizde; deniz, göl, dağ ve orman çevresinde yer alan tesislerde veya diğer uygun alanlarda yapılır. Kamplar kuruluşlarına göre; sabit, yan sabit veya çadırlı olmak üzere üç grupta toplanır.

Sabit Kamplar: Bir tesis için de yapılan, yemek ve yatma hizmetlerinin tamamı tesisçe karşılanan kamplardır.

Yan Sabit Kamplar:Yatma işleminin çadırda, yemek ve depo hizmetlerinin tamamı tesisçe karşılanan kamplardır.

Çadırlı Kamplar:Herhangi bir tesise dayalı olmadan tüm ihtiyaçların çadırlarla karşılandığı kamplardır.

KAMP YERİNİN SEÇİMİ

- Ulaşım yoluna yakın olmalıdır. (3-5 km).

- Tehlikeli yerlerden uzak olmalı (Uçurum, yar bataklık, heyelan bölgesi, açık kuyu, trafo merkezi, askeri atış alanı, yüksek gerilim hattı vb.)

- Su temini kolay olmalıdır.

- Acil durumlarda sağlık, güvenlik birimlerine ulaşım imkanı veren yerde olmalı.

- İzcilik etkinliklerine elverişli olmalı.

- Çok kalabalık ve gürültülü olmalı.

- Yırtıcı hayvan tehlikesi olmamalıdır.

- Köy, kasaba ve şehir içinde ve piknik alanında olmamalıdır.

- Ekonomik açıdan pahalı olmayan ve ihtiyaçlara cevap verebilecek alış veriş merkezine yakın olmalıdır.

- Gece gündüz arasında büyük ısı farkı olmamalı, nem oranı düşük olmalı ve taban suyu yüksek olmalıdır.

- Yağmur ve sel taşmalarından korunaklı olmalıdır.

- Kara yoluna yakın olmamalı, yamaç ve bayır olmamalı, düz alanlar tercih edilmelidir.

- Bahçe ve tarla kenarı olmamalıdır.

KAMP ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

- Kamp yapmayı düşündüğünüz alanı önceden görüp inceleyiniz.

- İş bölümü yapılarak İl İzci Kurulu ve Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile Bakanlıkla yazışmaları başlatınız, gerekli onayları alınız.

- Kampın yerleşim planını hazırlayarak tüm birimleri yerleştiriniz.

- Kampın yeri, programı, iş bölümü konularında liderlere bilgiler veriniz.

- Kamp için gerekli malzemeleri temin ederek depolayınız. Eski malzemelerinizi kamp için hazırlayınız. Gerekli bakım ve onarımlarını yapınız.

- Kamp eğitim programım, zaman çizelgesini, talimatları, yemek listesini, yapılacak uygulamaları planlayarak dosyalayınız.

- Duyuru panolarını hazırlayınız.

- Kamp personeli ile toplanarak koordinasyonu geliştiriniz.

- Kamp katkı paralan için banka hesabı açarak ünitelere uyurunuz, mali komitenin çalışmalara başlamasını sağlayınız.

- Velilere kampın açık adresini, programını, diğer özellikleri ile gidiş ve dönüş gün ve saatim bildiriniz.

KAMP BAŞINDA YAPILACAK İŞLEMLER

- Kampa ne zamanında önce nede geç git. Kampa bildirilen gün ve saatte git.

- Kampa intibak etmek için elinden geleni yap.

- Kamp yöneticileri ile tanış.

- Kampa gelecekleri karşılamak için planlama yapınız.

- İlk gün programı uygulayınız. Boşluk yaratmayınız.

- Açılış töreni yaparak kampçılarla tanışınız.

- Yüzme, oyun alam ve kamp sınırlarını belirleyiniz.

- İzcilerle ve liderlere sağlıklı yaklaşınız.

- Kurallara önce siz uyunuz.

- Daima dikkatli ve uyumlu olunuz.

- Kampçılara, kampla ilgili bilgiler veriniz.

- Zamanından önce gelenlere anlayışlı davranınız.

- Kampçı sayısını ikinci gün telefonla Bakanlığa bildiriniz.

- Zaman, zaman kampı ilaçlatınız, suları tahlil ettiriniz, çöpü zamanında aldırınız. Bulaşıkların sağlıklı yıkanmasını sağlayınız.

- Kamp defterini günlük yazınız, raporlarınızı zamanında hazırlayınız.

- Kampta iletişim sağlıklı olmasına ve hiyarerşik düzeninin yaşamasına özen gösteriniz.

KAMP İÇİNDE YAPILACAK İŞLER

- Programı sıkıcılıktan kurtararak, canlı çalışma ortamı yaratınız.

- Gezileri iyi düzenleyiniz. Masraftan kaçınınız, gezi yerlerini alternatifleri ile belirterek oylamaya sunun çoğunluğa siz de uyunuz.

- Kampınıza protokolü ve velileri davet ediniz, gerekli bilgileri veriniz.

- Oba veya çadır teftişlerinde adil ve dikkatli olunuz. Amaç, yıkıcı olmak değil, eğitimdir. Ödül ve cezayı dengeleyiniz.

- Kampçılara yakın olunuz, onları anlamaya çalışınız.

- Nöbetçi lideri yalnız bırakmayınız, gürültüden kaçınız.

- Beslenmenin sağlıklı olmasına özen gösteriniz.

- Her konuda tutumlu olunuz, israfı önleyiniz.

- Kamp albümü, faaliyet dosyası, bülten, hatıra anma vb. hazırlayınız.

- Lideri iş başında eğitmek için kampın yarattığı fırsatları kaçırmayınız.

- Doktorun eğitim ve yüzme saatlerinde sizinle olmasını sağlayınız.

- Serbest, grup ve genel kamp ateşleri programlarını dikkatli hazırlayınız.

- Basım kampta rahatlatınız.

- Toplantılarda alınan kararları uygulayınız, gelişmeleri izleyiniz, önerileri dikkate alınız, eleştiriden kaçınmayınız.

- Kamp süresince yapılan değerlendirmeler ışığında ödülleri dağıtınız.

- Tüm kadronun kamptan mutlu ayrılmasını sağlayınız, ayrılma anında hazır bulununuz ve herkesi uğurlayınız.

KAMP SONUNDA YAPILACAK İŞLER

- Kampın eşya ve malzemelerini dikkatle toplayınız.

- Gerekli temizlik çalışmalarını yaptırınız.

- Aldığınız geçici malzemeleri zamanında ve sağlam olarak iade ediniz. Kırılan ve bozulanların yenilerini alınız.

- Kamp sonu raporunu duygularında değil, mantığınla yaz.

- Kampın sonunda yaptığınız değerlendirmelerde başarılı olanların okul veya kurumlarına teşekkür yazıları gönderiniz.

- Malzemeleri bir sonraki kampta da kullanacağınızı düşünerek dikkatli depolayınız, kırılma, bozulma ve çürümelere karşı önlemler alınız.

KAMP BAŞINDA LİDERLERE VERİLECEK BİLGİLER

- Tanışma anında tüm personeli de tanıtınız.

- Kamp, Tesis özellikleri ve tarihçesini açıklayınız.

- Liderin özellikleri nedeniyle öğretmen-öğrenci ilişkisinin okulda kaldığını burada izcilik prensiplerinin geçerli olduğunu dikkatle vurgulayınız.

- Hareketli ve canlı bir program uygularken beklentileri tespit et, kendi beklentilerini açıkla.

- İdeolojik, dini istismar, kural dışı hiçbir harekete izin verilemeyeceğini açıkla.

- Sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi ver.

- Malzemeleri yerinde ve amacına uygun kullanma hakkında bilgi ver.

- Dedikoduyu önleme gayretini belirt.

- Kamp talimatlarını dikkatle açıkla, gerekli yerlere as.

- Mutfaktan özel yemek alma, öğüdünü bekle. İzcinin yemeği yiyecekten, içmediği meşrubattan vb. sende uzak dur.

- Personelle olan ilişkilerin düzenlenmesi.

- Her akşam yapılan değerlendirme toplantılarına katil. Sorunla birlikte çözümde öner.

- Kamp yönetiminden izin almadan misafir davet etme.

- Dönüşte velinin sert çıkışlarına muhatap olmamak için kampta ünitenle ilgilen, sağlıklı, mutlu kamp yapmalarını sağla.

- Kampa katılan izcinin, hayata bakış açısı burada gelişecektir. Olumlu örnek almasına gayret et, hayal kırıklığına uğratma.

- Başarılı ve mutlu kamplar dileği ile resepsiyonu açınız.

KAMP GENEL TALİMATI

- Türk Milli Eğitimin amaçlan ışığında Atatürk İlke ve İnkılaplarının yaşatılmasını, serbest zamanların değerlendirilmesini amaçlayan kampımızın sağlıklı yürüyebilmesi için tüm kampçıların en kısa zamanda uyum sağla! beklenir.

- Kamp Yönetimince verilen görevler eksiksiz yerine getirilir. Aksamalar ilgili Rehbere bildirilir.

- Her Rehber, birlikte olduğu kampçılardan yönetime karşı sorumludur. Onların kamp programının gerektirdiği faaliyetlere katılmalarını sağlar.

- Kampçıların kayıt işlemleri Eğitim Şefince, yerleşim işlemi ise grup liderlerince (Rehberlerce) yapılır. Kayıt sırasında kimlik belgesi, kampa katılma formu, 18 yaşın altındakilerden izin belgesi istenir.

- Su, elektrik, malzeme kullanımında tasarrufu özen gösterilir.

- Hiçbir kampçı izin almaksızın kamptan ayrılmaz.

- İlk yardım gerektiren olaylar Doktorun bulunduğu İlk Yardım Merkezine bildirilir.

- Ziyaretçiler nöbetçi lider yardımı ile kampı gezebilir.

- Törenlerde kıyafet: Kamp tişörtü ve sporcu şortu giyilebilir.

- Zaman çizelgesinde belirtilen kurallara uyulur.