Resource id #13

İZCİ DÜĞÜMLERİ

Camadan Bağı

 • Camadan düğümü, kare düğüm, halatı sağlamlaştırmak ya da bir cismi etrafından bağlamak için kullanılan eski ve basit düğüm şeklidir.
 • Bu düğümün genellikle iki halatı birbirine bağlamak için kullanıldığı görülse de, düğümün çözülme potansiyeli olması yüzünden tavsiye edilmez.
 • Camadan düğümü sadece bir ucu çekildiğinde kolaylıkla şekil değiştirip kayarak çözülebilir.
 • Camadan bağının yapılma şekli; sağdan atılan bir normal düğümün üzerine soldan atılan bir normal düğüm ile olur. Yani "soldakinin üzerine sağdaki", "içten geçirme", "sağdakinin üzerine soldaki", "içten geçirme" sırasıyla şeklindedir.


 • Çifte Kazık Bağı

 • Çifte kazık bağı iki sırt sırta atılmış yarım kazık bağı (yani bir tam kazık bağı) ile ana ipin bu tam kazık bağından çıkmadan önce bağ köprüsü altında bir fazla döngü yapmasından oluşur. • Balıkçı Bağı

 • Balıkçı bağı iki ipi birbirine eklemek için kullanılan eski ve basit bir düğüm şeklidir.
 • Kritik önemdeki uygulamalarda başka bir bağın ucunu sabitleştirmede kullanılabilir.
 • Az kaygan bir ipin az yük taşıdığı durumlarda (bilezik/gerdanlık) ip uzaltma kısaltma mekanizması olarak kullanılabilir. • Gerdirme Bağı

 • Gerdirme bağı gergin bir ipin ucunu ana ipe bağlamak, böylece oluşan ilmeği düğümü kaydırarak uzatıp kısaltarak ip gerginliğini ayarlamak için kullanılan bir düğüm şeklidir.
 • Matafyon bağı da denir.
 • İçte çift yerine tek sarmal olduğunda kolona bağı denir. • Sancak Bağı

 • Sancak bağı iki ipi birbirine eklemek için kullanılan eski ve basit bir düğüm şeklidir.
 • Değişik kalınlıklardaki ipleri birbirine bağlamakta çok işe yarar.
 • Camadan bağı yerine rahatlıkla kullanılabilir.
 • Balık ağı yapıminda en çok kullanılan düğüm Sancak bağıdır. • Taşıma Bağı

 • Taşıma bağı, iki ipi birbirine bağlayan, güzel, sepet örgüsü görünüşlü bir düğümdür. Yoma bağı da denir. • Kör Düğüm

 • Kördüğüm genellikle atılan bir düğümden sonra başta kalan ip uçlarını bağlamakta kullanılır. Örneğin bir camadan düğümünden sonra,ipin açıkta kalan uçlarının sallanmaması için bu düğümde sabitlenir.