Resource id #13

ATEŞ ve OCAKLAR

İyi bir ateşin yakılabilmesi ön hazırlık ve dikkat gerektirir. Önce ateşin yakılacağı yerin tespiti. malzemelerin toplanması, güvenlik tedbirlerinin alınması gerekir.

Ateşi yakacağımız yer, ağaç altlarından uzak, çerçevesinde kolay tutuşabilir cinste çalı veya ot bulunmayan, çadırlardan uzak, rüzgarın esiş yönüne göre taşınması zor alanlarda olmalıdır. Ateş yakacağımız alanın en az 2-3 metre çapındaki bölümü temizlenerek yangın ihtimali ortadan kaldırılmalıdır.

Ateş alanının çevresi kolay patlamayacak taşlarla çevrilmeli, zaman yeterli ise taşların üzeri çamurla sıvanarak risk azaltılmalıdır.

ATEŞİN SÖNDÜRÜLMESİ

Ateş yandığı sürece başında mutlaka birinin bulunması, işimiz bittiğinde de dikkatle söndürülmesi gerekir. Ateşin söndürülmesinde genellikle kum veya toprak, su, kürek kullanırız.

Önce ateş bir araya toplanır. Üzerine kum veya toprakla kapatılır. Kürekle bastırılarak topraktan hava alması önlenir. Daha sonra da su çiselenerek iyice ıslatılır. Böylece toprağın soğuması ve hava alması önlenir. Daha sonda da su çiselenerek toprak iyice ıslatılır. Böylece toprağın soğuması ve hava alması kesinlikle önlenmiş olur. Daha emin olmak için üzerini taşlarla kapatınız. Zaman. zaman da kontrol ediniz. Zamanınız yeterli ise; tamamen sönmüş olan ateşi çevreye zarar vermeden temizleyiniz, arkanızda bir iz bırakmayınız.

Ateş yakmayı düşündüğünüz bölgeyi dikkatle inceleyiniz. Ateş yakmanızı yasaklayan bir levha vb. işaret var mı? Özel bir alan ise sahibi izin veriyor mu?

YILDIZ ATEŞİ

Odunlar yerde yıldız biçiminde çatılır. Yer hafifçe derinleştirilir. Odunların uçları yandıkça birbirine yaklaştırılarak devamlılığı sağlanır. Daha çok ısınma amaçlı olarak kullanıldığı gibi; hafif ısı gerektiren yiyeceklerin pişirilmesinde de kullanılır.YANSITICI ATEŞ

Yanan bir ateşin önüne yassı bir taş veya ağaçlardan yapılacak reflektör (Yansıtıcı) yardımıyla ısınan bir yöne gitmesinin sağlamak amacı ile kullanılır. Şiş. izci simidi pişirmek ve çadır, barınak için ısıtmak için elverişlidir.AVCI ATEŞİ

Rüzgarın esiş yönünde konulmuş iki kütük, tuğla vb. arasında yakılan ateş çeşididir. Yükseltilerin arasında hava esintisi olduğundan ateş rahatlıkla yanar. Üzerinde kızartma, şiş, tencere, tava kullanılabilir.
BALKON ATEŞİ

Üst üste ve birbirine paralel olarak konan kütüklerin tutuşturulması ile elde edilir. Çok uzun süreli ısı elde etme metodudur.

HENDEK ATEŞİ

Yere dikdörtgen şeklinde bir çukur kazılır, ateş çukurun içinde yakılır. Çukurun bir ucu yukarıya doğru eğimlidir. Bu eğim hava alması ve odun takviyesi için gereklidir. Üzerinde tava, tencere vb. kullanılabilir.

ESKİMO ATEŞİ

Kar, buz, nem veya suyun olduğu ortamlarda yere dört kazık çakılarak basit bir masa yapılır, üst yüzeyi kalın dallarla kapatılarak üzeri çamurla sıvanır. Daha sonra üzerinde ateş yakılarak yemekler pişirilir. Bu yöntemle sal üzerinde de ateş yakmanız mümkündür.

YÖRÜK ATEŞİ

Üç uzun dal yardımı ile bir idam sehpası hazırlanır. Ortasından yere doğru taşıyıcı bölüm sallandırılır altta yakılan ateş yardımı ile yemek pişirmek, çay demlemek mümkündür. Ortadaki taşıyıcı bölüm, ateşin gücüne göre aşağı yukarı hareket edebilmelidir.

KAMP ATEŞİ ÇEŞİTLERİ

- Eğitim amaçlı kamp ateşi.

- Temalı kamp ateşi.

- Atatürk ilkeleri konulu.

- Folklorik konulu (ilini tanıtma, halk oyunları vb.).

- La Fonten hikayelerini tanıtma, yorumlama.

- Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz'ü canlandırma.

- İzcilik türelerinin dramatize edilmesi vb.

- Eğlence kamp ateşi.

- Final (Veda) kamp ateşi üzere dört çeşide ayırabiliriz.

KAMP ATEŞİ AMACI

- Eğitim amaçlı kamp ateşi: Ana amaç izcilerin ateş yardımı ile ilgilerini toplayarak verilmesi gereken dersi işlemek. B.P. "Ben, en verimli derslerimi kamp ateşinde yaptım" der. Her ocakbaşı da kamp ateşinin bu rahatlığından yararlanmalıdır.

- Tema kamp ateşi: Verilen bir temayı yorumlamak, kısa zamanda gerekli hazırlıkları yaparak gösteriyi tamamlamak esastır. Kampın asıl amacı da temalı olabildiği gibi bir kampın belli bir süresinde de tema işlenebilir. Önemli olan verilen konunun kavranıp sergilenmesidir.

- Eğlence kamp ateşi: Asil amaç eğlenirken eğlendirmektir. İzcilik prensipleri içinde kampta bulunanları birlikte eğlendirmek, kaynaştırmak, kişilerin yeteneklerini sergileme fırsatı yaratmaktadır.

- Final (Veda) kamp ateşi: Kurs veya kampın son gecesi yapılır, faaliyeti bir anlamda değerlendirme fırsatı yaratır. Kişilerin birlik, beraberlik içinde neler yapabileceği meydana çıkar.

KAMP ATEŞİ İÇİN YER SEÇİMİ

- Düz, kuru bir zemin üzerine batık, tabure, sandalye veya kütük vb. oturma düzeni sağlamaya elverişli, kişilerin rahatlıkla izleyebilecekleri bir ortam.

- Kamp çevresinde hafif eğimli bir alan varsa anfitiyatro şeklinde değerlendirilebilir. Aşağı kısımda gösteri yapılırken: yukarıda oturanlar daha rahat bir şekilde izleyebilirler.

- İlgiyi dağıtmayacak, kamptan pek fazla uzak olmayan, sert rüzgarlara kapalı, ateşin çevreye zarar vermeyeceği alanlar en uygundur.

KAMP ATEŞİNİN YAKILMASI

1- Ateşin hazırlanması: Kamp ateşi, en altta kalın dallarla yapılan ızgara üzerine gittikçe incelenen ve daralan bir piramittir. Piramitin içine kolay tııtuşacak kuru ot, kav, ince dallar doldurulur. Daha önceden ateşin alt yapısı için alan temizlenir. Zemine zarar vermemek için kuru toprak veya kumla bir set hazırlanarak etrafı tuğla veya taşla sınırlandırılır. Ateş bu çevrilen alanın içinde hazırlamr. Çevrede kolay tutuşacak kuru ot, dal parçaları, ağaç vb. olmaması özen gösterilir.

2- Kamp ateşinin yakılması: Kamp ateşinin yakılmasında çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan en çok kullanılanlarını birlikte inceleyelim:

2.1- Kurs veya kampı yönetenler ateşi birlikte yakarak "Kamp ateşi yanmıştır, izciler gelebilirsiniz" diyerek üç kez çağrısını tekrarlayan ocakbaşının çevresinde yer alırlar.

2.2- Ekipler bulundukları yerden ellerinde meşale ve maytaplarla gelerek hep birlikte kamp ateşini yakarlar.

2.3- Ocak kamp ateşi etrafındaki yerini alır. Yüksek bir yere bağlanan ip veya kablo üzerinden kaydırılan ateş topu ile yakma işlemi başlatılır.

2.4- Ocak ateş etrafında toplanır. Önceden toprak altına yerleştirilen metal boru içindeki gazlı kül yardım ile ateş gizlice yakılır.

3- Kamp ateşine gelişi: Ateşin yakılma yöntemine göre değişebilir. Ateşi yönetim yakacak ise: her ekip ayrı bir bölgeye gizlenir. Ocakbaşının çağrısı ile önde ekipbaşı arkasında izciler, en arkada ekipbaşı yardımcısı olmak üzere tek sıra halinde gelerek ateşin etrafındaki yerlerinin alır ve ayakta beklerler.

4- Kamp ateşinde kıyafet: Üniforma tercih edilir. Sunulacak program gereği özel bir kıyafet giyecek ise en sade olanı tercih edilmelidir Kamp ateşi bir tiyatro, sahne değildir. Oyuncularda tam kıyafet, makyaj aranamaz. Simge önemlidir, olayın anlatılması önemlidir.

5- Selamlaşma: Ekip önce sahneye çıkar oyununu sunar. Programının bitiminde sıraya geçerek ekipbaşı " ............ ekibi gösterisi/programı sona erdi liderim" der, izci selamı verir, diğer ekip üyeleri ise hazır ol durumundadır Ocakbaşının teşekkürü ile yerlerine geçerler

6- Ateş görevlileri: İlk olarak ateş yakılacak alanın temizlenmiş, zeminin hazırlanması, ateşin kuralına uygun olarak dizilişi, oturma gruplarının taşınması, ateş güvenliği için kürek, kazma. kum, su ve uygun bir yere konması, ateşin devamlılığı için yedek odunların belirli bir yere istiflenmesi, programın özelliğine göre ateşin yükseltilip azaltılması, ateş sonunda da tamamen söndürülmesi görevini yürütürler. Hareketli gösterilerin olduğu anlarda, ateş canlı, şiir, şarkı, marş ve anlamda ise, ateşin zayıf olmasına, programın sonuna doğru da sönecek dununa gelmesine özen gösterilir. Ateş istenilenden canlı yanıyor ise elle su çiselemek hızını kesecektir. Program bitiminde, önce ateş kürek, tırmık yardımı ile bir araya toplanır, üzerine kum veya toprak atılarak kapatılır. Üzerine yine el ile su çiselenerek tamamen sönmesi sağlanır. Üzeri taşlarla kapatılarak tehlike en aza indirilir.

7- Kamp ateşi programının sunulması: Genellikle program nöbetçi ekibin düzenlemesiyle sunulur. Sunu, değişik yöntemlerle yapılabilir. (Örnek: Balon satan bir izci herkese balon dağıtırken bir adette ocakbaşına verir. Ancak, onun içinde program vardır. Bazen bir kabak, karpuz, iri bir patates içine yerleştirilerek verilir.

KAMP ATEŞİ PROGRAMLARI

a. Eğitim Kamp Ateşi Programı:

a.1. Toplanma, ateşin yakılması.
a.2. Şarkı ve marşlar.
a.3. Ocakbaşının dersi (20 - 30').
a.4. Şarkılar, şiirler.
a.5. Tefekküre davet, (Her izcinin sessizlik için durum değerlendirilmesi).
a.6. Uykuya davet.

b. Temalı Kamp Ateşi Programı :

b.1. Ateşin yakılması, ateş iyi dileği ateş valsi.
b.2. Ocakbaşının tema üzerinde konuşması.
b.3. Ekip gösterileri.
b.4. Marş ve şarkılar.
b.5. Ekip gösterileri.
b.6. Marş ve şarkılar.
b.7. Kapanış.

c. Eğlence Kamp Ateşi Programı:

c.1. Ateşin yakılması, ateş iyi dileği, ateş valsi.
c.2. Marş ve şarkılar.
c.3. Ekip gösterileri, izci alkışları.
c.4. Marş ve şarkılar.
c.5. Ekip gösterileri.
c.6. Marş ve şarkılar.
c.7. Uykuya davet.

d. Final Kamp Ateşi Programı:

d.1. Ateşin yakılması, ateş iyi dileği, ateş valsi.
d.2. Ocakbaşının konuşması.
d.3. Kamp marşı.
d.4. Lidere programın sunulması.
d.5. Ekip gösterileri (Aralarına marş, şarkı ve alkış örnekleri konmalıdır.).
d.6. Başarılı obalara ödül dağıtımı.
d.7. Veda konuşmaları
d.7.1. İzciler adına bir kişi.
d.7.2. Yönetim adına bir liderin konuşması
d.8. Veda valsi, iyi dilekler.
d.9. Resepsiyona davet.
d.10. Uykuya davet.

ATEŞ İYİ DİLEĞİ: Her liderin benimsediği, ancak aynı anlamda gelen iyi dilek sadece ocakbaşı tarafından söylenir. İzciler rahat duruş pozisyonunda dinlerler. (Hiçbir şekilde izci selamı aldırılarak eller ateşe doğru uzatılmaz. Koro halinde tekrarlanmaz.)

"İÇİMİZDEKİ KÖTÜ DÜŞÜNCELERİMİZ, BU ATEŞİN YANAN VE SÖNEN KIVILCIMLARI GİBİ YOK OLSUN. İÇİMİZDE BESLEDİĞİMİZ, İYİ DUYGULAR VE İZCİLİK DÜŞÜNCELERİMİZ; BU ATEŞİN SICAKLIĞI GİBİ TÜM DÜNYAYI SARSIN..." gibi.

KAMP ATEŞİ İÇİN SÜRE

a. Eğitim kamp ateşi için ideal süre an çok 60'

b. Temalı kamp ateşi için ideal süre en çok 120'

c. Eğlence kamp ateşi için ideal süre en çok 90'

d. Final kamp ateşi için ideal süre en çok 75' yı aşmamalıdır.

UYARILAR

- Programda ekibin her üyesi aktif olarak rol almalıdır.

- Program, o anki ortama uygun olmalıdır.

- Yakın çevredeki mülki ve idari amirlerle diğer çevre sakinlerinin daveti sağlanmalıdır.

- Davetliler yanlış düşünceleri kapılacağı oyun ve gösterilerden kaçınılmalı, onlara ters gelecek şakalar yapılmamalıdır.

- Sergilenen programın, gelenek ve göreneklerimize, değer yargılarımıza ters düşünmemesi sağlanmalıdır.

- Oyunlarda, dini, politik, gizli amacı olan konulara kesinlikle izin verilenmez.

- Ateş tarafında herkesin rahatlıkla oturacağı mekan hazırlanmalıdır.

- Programda yer alan izcilerin profesyonel tiyatro sanatçısı, ses sanatçısı olmadığı gerçeğinden uzaklaşılmamalı, kişiler rahatlatılmalıdır.

- Ateş yakılamayacak ortamlarda (Salon, sahne vb.) elektrik düzeni ile ateş canlandırılabilir.

- Oyunların, kısa, öz izleyici katılımını sağlayacak olanlarına yer veriniz.

- Program hazırlığını bir önceki konsey toplantısında ele alınız, gerekli açıklamaları yapınız.

- Size gelen programlarda benzer olanları ayıklayınız, taslak programı nöbetçi lidere veriniz.

- Programın sarkmaması için her ekip kendisi için gerekli malzemeleri en yakın bir yere bırakır.

- Hiçbir aksamaya neden olmadan anons edildiği anda programını sunmaya başlar.

- Aralardaki boşlukları şarkı, marşla doldurunuz.

- Kamp karma ise; ekip gösterilerinde yardımlaşmayı, gerekli hallerde de karma gösteriler yapılmasını sağlayınız.

- Ekiplerin sessizlik içinde programı izlemesini, kargaşadan kaçınmasını sağlayınız. Gereksiz yere gezen, sohbet edenlere ilgileniniz.

- Ateş öncesinde, gelecek davetlileri karşılayacak, onlara izcilikle ilgili bilgiler verecek lider veya izcileri belirleyiniz.

- Program sonunda bir resepsiyon düzenleyerek davetlileri de misafir ediniz.

ATEŞ ÇEŞİTLERİ

ÜÇ AYAKLI OCAK (Sacayağı Tipi Ocak)
Bu tür ocak tek bir tencere ya da tava için uygundur. Böyle bir ocağı hazırlamak için hazırladığın odunların etrafına uygun boyda üç kaya koyman yeterli Üç metal çadır kazığını yere çakarak da böyle bir ocak elde edebilirsin.
AVCI OCAĞI
Eğer yakınlarda bir yerde ya da kampta kütükler varsa bu kütükler avcı ateşi yakmak için kullanabilirsin. Bunun için iki kütüğü tencerelerin üzerine koyabileceğin biçimde yan yana koy. Ateş koyduğun kütükleri iç taraflarından yakacağı için yanan kütükler zaman zaman yenileri ile değiştir.

KAYA OCAĞI
Kaya ocağını hazırlamak için kuru ve düz kayalar seçmen gerekir. Seçtiğin bu kayaları tencerelerin üzerinde durabileceği kadar yakın olarak iki sıra halinde yerleştir. Kayaları seçerken ufalanmayan ve yaş olmayanları bul, bu konuda çok dikkatli olmalısın, yoksa kayalar ısındığında patlar ve sen ya da arkadaşların yaralanabilirsin.
KUZİNE MODELİ OCAK
Yere çukur açılarak içi sıvanır. üzerine ızgara veya saç konularak yan çevresi ve üzeri kapatılır. Dumanın rahatlıkla çıkabileceği baca tamamlanarak ateş yakılır. Izgarasında yemek pişirmek, ekmek yapmak. ön çıkıntısında da su kaynatmak mümkündür. Çok kullanışlı bir modeldir. Havayı rahatlıkla alması gerektiği unutulmamalıdır.
HENDEK OCAĞI
Rüzgarlı bir günde hendek ocağı, toprak yüzeyinde kurulan diğer ocaklardan çok daha uygun ve güvenli olacaktır. Böyle bir ocak yapabilmek için bir kürek genişliğinde ve tencere uzunluğunda bir hendek kaz. Kazarken üzerinde bitki örtüsü olan toprağı bitki örtüsüne zarar vermeyecek şekilde kalıplar halinde çıkarmayı unutma. Ateşin hava alması için hendeğin rüzgara bakan tarafını genişlet.